Voetbalkamp 2018

Voetbalkamp 2018

Nevok Gruitrode  VOETBALKAMP Pasen 2018

 De jeugdwerking van Nevok Gruitrode  organiseert opnieuw en al voor de 7e keer een voetbalkamp op de terreinen van Nevok Gruitrode!
Dit gaat door  van maandag 2 april 2018 tot en met vrijdag 6 april 2018.

We bieden een volledig dagprogramma met :

 • Een degelijke opvang van 9u15 tot 16u30
 • Iedere dag een warme maaltijd
 • Een vieruurtje
 • Een uitstap
 • Een t-shirt en aandenken aan het voetbalkamp
 • Heel veel plezier ….

Op sportief vlak wordt het voetbalkamp begeleid door jeugdtrainers van Nevok Gruitrode  en enthousiaste medewerkers.

Wie mag meedoen ? Van U5 t/m U15 (alleen spelers die aangesloten zijn bij Nevok Gruitrode)

Wat is de kostprijs:     100 euro, voor een 2de kind betaal je 80 euro

Om organisatorische redenen is het belangrijk dat wij zo snel mogelijk weten hoeveel inschrijvingen wij gaan hebben. Mogen wij daarom beleefd vragen om vóór 1 maart 2018 onderstaand inschrijvingsformulier ingevuld te bezorgen aan jullie trainer, afgevaardigde of Marleen Schols en het bedrag te storten op rekeningnummer: BE16 9730 9959 3974

Belangrijk: Typ bij mededeling: voetbalkamp 2018 + naam en voornaam van de speler(s) !!!

65  inschrijvingen voetbalkamp op 154 maart  : Deelnemers voetbalkamp 2018

Carnavaltraining U5-U6

Carnavaltraining U5-U6

De kleinsten van Nevok houden wel erg van carnaval , zo blijkt . Zelfs op Aswoensdag willen ze nog éénmaal verkleed op straat komen . Dus waarom niet trainen in carnavalsoutfit .Ook trainer Kristof zag dit wel zitten . Hier enkele sfeerfoto’s .Meer foto’s kan je  hier zien.

 

 

Kerstfeest 2017

Kerstfeest 2017

Net zoals de voorbije jaren was er ook nu weer tijdens de kerstvakantie het kerstfeestje voor onze onderbouw . Eerst werd de eerste honger gestild met soep , frietjes en fricandel. Buiten een frisse neus ophalen en daarna gieren en brullen met een malle clown. Beelden van deze fijne dag vind je hier  beneden . Of via deze link  .

Trainingen afgelast

Trainingen afgelast

De cel accomodatie heeft  besloten om de trainingen voor komende week allemaal te annuleren. Er mag volgende week niet getraind worden op het C-terrein.

De trainingen die voorzien zijn in de sporthallen gaan natuurlijk wel door.

Sinterklaas 2017

Sinterklaas 2017

Sinterklaasfeest 2017

Op woensdag 29 november mochten we de goede Sint en zijn pieten in onze kantine verwelkomen. Voor alle brave voetballertjes had hij wat lekkers bij, voor sommigen ook een woordje. Een foto-impressie van deze avond kan je HIER vinden.

Footpass deel 2

Footpass deel 2

Velen zullen zich afgevraagd hebben wie die vreemde vogel, die tijdens de wedstrijden en trainingen vorige week ijverig notities nam, wel was.

Afgelopen week is de auditeur van Footpass vier keer op de club geweest om zich  een goed beeld te  kunnen vormen van de werking binnen onze club.

Hij was vol lof over het C-terrein inclusief de verlichting. Ook over de rest van de accommodatie was hij heel positief.

Dinsdagavond was dan de uiteindelijke audit. Administratief was alles heel duidelijk en goed onderbouwd. Het doornemen van de documenten werd daarom ook achterwege gelaten. De interviews met de voorzitter, sportief manager, T2, jeugdtrainers en spelers verliepen heel vlot.

Over ± 6 à 8 weken krijgen we een eerste evaluatieverslag toegestuurd. Daarna wordt het advies van Double pass doorgestuurd naar Voetbal Vlaanderen.

Onze dank gaat dan ook uit naar iedereen, die hieraan meegewerkt heeft.

Audit Footpass

Audit Footpass

Op dinsdag 10 oktober wordt  de jeugdwerking van Nevok Gruitrode volledig doorgelicht door de mensen van FootPASS ;  dit is een erkend audit-bureau gespecialiseerd in de voetbalsector. De Vlaamse voetbalfederatie (VFV) werkt al geruime tijd samen met FootPASS/DoublePASS.

HET DOEL VAN FOOTPASS/DOUBLEPASS

 • Het stimuleren, ondersteunen en verbeteren van de jeugdwerking in elke verenigingen en in het algemeen.
 • Het toekennen van een label, dit wordt uitgedrukt in sterren; gaande van 0 tot 4 sterren.
 • Ondersteunen van jeugdverantwoordelijken en -begeleiders structureel en professioneel. Uitgangspunt is een integrale kwaliteitsevaluatie met aandacht voor zowel sporttechnische als management gerelateerde aspecten.

FOOT PASS MEETINSTRUMENT

Om de jeugdopleiding in een club te evalueren maken we gebruik   van het ‘Professional Academy Support System’ (PASS). Het brengt   de kenmerken en specifieke kwaliteitsvoorwaarden van een   jeugdopleiding objectief en gestructureerd in kaart.

TYPISCHE KENMERKEN

 • Sportspecifiek – Foot PASS gaat uit van een aantal kritieke succesfactoren die typisch zijn voor sport en voor de jeugdopleiding in een voetbalclub in het bijzonder. De vertaalslag naar het voetbal is gebaseerd op voetbalexpertise uit binnen- en buitenland.
 • Jeugdgericht – de focus ligt op de jeugdopleiding binnen een club. Toch raken we ook verschillende facetten van het globale clubmanagement aan.
 • Wetenschappelijk onderbouwd – het PASS-model is ontwikkeld in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel en werd uitvoerig getoetst aan de wetenschappelijke criteria.
 • Praktijkrelevant – het instrument werd in belangrijke mate samen mét de jeugdverantwoordelijken in de clubs ontwikkeld.
 • Op maat – de checklists worden opgebouwd in functie van de doelstelling en kenmerken van jouw jeugdopleiding.
 • Gebruiksvriendelijk softwarepakket – deelnemende clubs kunnen een eenvoudig computerprogramma downloaden en zo hun gegevens efficiënt verwerken.
 • Multifunctioneel instrument – naast de evaluatie zelf wordt het instrument vaak gebruikt als referentiekader of richtinggevend managementinstrument voor het runnen van een jeugdopleiding.
 • Gestructureerd – het PASS-model kent een duidelijke structuur die in alle werkinstrumenten terugkomt. Van meetinstrument en kwaliteitshandboek tot de cursus TVJO.

KWALITEITSDIMENSIES

Het Foot PASS instrument is opgebouwd rond 8 kwaliteitsdimensies. Die geven de kritieke succesfactoren aan die nodig zijn om een jeugdopleiding te runnen. Checklists duiden de minimale en optimale kwaliteitswaarden aan. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van specifieke prestatie-indicatoren voor een relevante evaluatie van de effectiviteit. Alle criteria en indicatoren verschillen naargelang het profiel van de club.

8 KWALITEITSDIMENSIES EN EFFECTIVITEIT

 • Strategie – missie en visie van de club inzake jeugdopleiding, strategische en financiële planning en evaluatie;
 • Organisatie – club- en opleidingsstructuur, verankering van de jeugdopleiding binnen de club, besturing en besluitvorming;
 • Voetbalopleiding – voetbal specifieke opleidingsvisie, opleidingsplan en werkinstrumenten voor de verschillende ontwikkelingsfasen, voorbereiding en evaluatie van trainingen en wedstrijden, training- en speelgelegenheid, samenstelling van opleidingskernen en talentidentificatie;
 • Staf – beschikbaarheid, kwalificaties en ervaring van het managementteam, de trainers en ondersteunende medewerkers;
 • Individuele opvolging – screening en analyse van prestatiegegevens, individuele evaluatie en bijsturing, alsook feedback en functioneringsgesprekken;
 • Ondersteuning en rekrutering – medische, mentale, studie- en sociaal-maatschappelijke begeleiding, sociale kwaliteit, rekrutering en scouting;
 • Communicatie en HRM – interne en externe communicatie, rekrutering van medewerkers, overleg en vorming, evaluatie en feedback;
 • Accommodatie en materieel – kenmerken jeugdcomplex, wedstrijd- en oefenvelden, faciliteiten en kantoren, datamanagementsysteem en materieel;
 • Effectiviteit – peiling naar het resultaat aan de hand van enkele prestatie-indicatoren in functie van het profiel: drop-out, doorstroming, selecties en kwalificaties.