Sinterklaas 2017

Sinterklaas 2017

Sinterklaasfeest 2017

Op woensdag 29 november mochten we de goede Sint en zijn pieten in onze kantine verwelkomen. Voor alle brave voetballertjes had hij wat lekkers bij, voor sommigen ook een woordje. Een foto-impressie van deze avond kan je HIER vinden.

Footpass deel 2

Footpass deel 2

Velen zullen zich afgevraagd hebben wie die vreemde vogel, die tijdens de wedstrijden en trainingen vorige week ijverig notities nam, wel was.

Afgelopen week is de auditeur van Footpass vier keer op de club geweest om zich  een goed beeld te  kunnen vormen van de werking binnen onze club.

Hij was vol lof over het C-terrein inclusief de verlichting. Ook over de rest van de accommodatie was hij heel positief.

Dinsdagavond was dan de uiteindelijke audit. Administratief was alles heel duidelijk en goed onderbouwd. Het doornemen van de documenten werd daarom ook achterwege gelaten. De interviews met de voorzitter, sportief manager, T2, jeugdtrainers en spelers verliepen heel vlot.

Over ± 6 à 8 weken krijgen we een eerste evaluatieverslag toegestuurd. Daarna wordt het advies van Double pass doorgestuurd naar Voetbal Vlaanderen.

Onze dank gaat dan ook uit naar iedereen, die hieraan meegewerkt heeft.

Audit Footpass

Audit Footpass

Op dinsdag 10 oktober wordt  de jeugdwerking van Nevok Gruitrode volledig doorgelicht door de mensen van FootPASS ;  dit is een erkend audit-bureau gespecialiseerd in de voetbalsector. De Vlaamse voetbalfederatie (VFV) werkt al geruime tijd samen met FootPASS/DoublePASS.

HET DOEL VAN FOOTPASS/DOUBLEPASS

 • Het stimuleren, ondersteunen en verbeteren van de jeugdwerking in elke verenigingen en in het algemeen.
 • Het toekennen van een label, dit wordt uitgedrukt in sterren; gaande van 0 tot 4 sterren.
 • Ondersteunen van jeugdverantwoordelijken en -begeleiders structureel en professioneel. Uitgangspunt is een integrale kwaliteitsevaluatie met aandacht voor zowel sporttechnische als management gerelateerde aspecten.

FOOT PASS MEETINSTRUMENT

Om de jeugdopleiding in een club te evalueren maken we gebruik   van het ‘Professional Academy Support System’ (PASS). Het brengt   de kenmerken en specifieke kwaliteitsvoorwaarden van een   jeugdopleiding objectief en gestructureerd in kaart.

TYPISCHE KENMERKEN

 • Sportspecifiek – Foot PASS gaat uit van een aantal kritieke succesfactoren die typisch zijn voor sport en voor de jeugdopleiding in een voetbalclub in het bijzonder. De vertaalslag naar het voetbal is gebaseerd op voetbalexpertise uit binnen- en buitenland.
 • Jeugdgericht – de focus ligt op de jeugdopleiding binnen een club. Toch raken we ook verschillende facetten van het globale clubmanagement aan.
 • Wetenschappelijk onderbouwd – het PASS-model is ontwikkeld in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel en werd uitvoerig getoetst aan de wetenschappelijke criteria.
 • Praktijkrelevant – het instrument werd in belangrijke mate samen mét de jeugdverantwoordelijken in de clubs ontwikkeld.
 • Op maat – de checklists worden opgebouwd in functie van de doelstelling en kenmerken van jouw jeugdopleiding.
 • Gebruiksvriendelijk softwarepakket – deelnemende clubs kunnen een eenvoudig computerprogramma downloaden en zo hun gegevens efficiënt verwerken.
 • Multifunctioneel instrument – naast de evaluatie zelf wordt het instrument vaak gebruikt als referentiekader of richtinggevend managementinstrument voor het runnen van een jeugdopleiding.
 • Gestructureerd – het PASS-model kent een duidelijke structuur die in alle werkinstrumenten terugkomt. Van meetinstrument en kwaliteitshandboek tot de cursus TVJO.

KWALITEITSDIMENSIES

Het Foot PASS instrument is opgebouwd rond 8 kwaliteitsdimensies. Die geven de kritieke succesfactoren aan die nodig zijn om een jeugdopleiding te runnen. Checklists duiden de minimale en optimale kwaliteitswaarden aan. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van specifieke prestatie-indicatoren voor een relevante evaluatie van de effectiviteit. Alle criteria en indicatoren verschillen naargelang het profiel van de club.

8 KWALITEITSDIMENSIES EN EFFECTIVITEIT

 • Strategie – missie en visie van de club inzake jeugdopleiding, strategische en financiële planning en evaluatie;
 • Organisatie – club- en opleidingsstructuur, verankering van de jeugdopleiding binnen de club, besturing en besluitvorming;
 • Voetbalopleiding – voetbal specifieke opleidingsvisie, opleidingsplan en werkinstrumenten voor de verschillende ontwikkelingsfasen, voorbereiding en evaluatie van trainingen en wedstrijden, training- en speelgelegenheid, samenstelling van opleidingskernen en talentidentificatie;
 • Staf – beschikbaarheid, kwalificaties en ervaring van het managementteam, de trainers en ondersteunende medewerkers;
 • Individuele opvolging – screening en analyse van prestatiegegevens, individuele evaluatie en bijsturing, alsook feedback en functioneringsgesprekken;
 • Ondersteuning en rekrutering – medische, mentale, studie- en sociaal-maatschappelijke begeleiding, sociale kwaliteit, rekrutering en scouting;
 • Communicatie en HRM – interne en externe communicatie, rekrutering van medewerkers, overleg en vorming, evaluatie en feedback;
 • Accommodatie en materieel – kenmerken jeugdcomplex, wedstrijd- en oefenvelden, faciliteiten en kantoren, datamanagementsysteem en materieel;
 • Effectiviteit – peiling naar het resultaat aan de hand van enkele prestatie-indicatoren in functie van het profiel: drop-out, doorstroming, selecties en kwalificaties.

Inschrijvingen Jeugdspelers

Sp. Nevok Gruitrode start deze week met de inschrijvingen voor nieuwe spelers.

De inschrijvingsdagen zijn:

Woensdag, 28 juni 2017, van 19u00 tot 20u30

Donderdag, 29 juni 2017, van 19u00 tot 20u30

Vrijdag, 30 juni 2017, van 19u00 tot 20u30

Wens jij aan te sluiten bij Nevok als speler dan ben jij op deze dagen van harte welkom.

Om organisatorische redenen is het belangrijk dat je even aangeeft in een pb welke dag voor jouw geschikt is en indien mogelijk ook een tijdindicatie.

Zorg ervoor dat de gevolmachtigde zijn identiteitskaart meebrengt (en liefst zijn code kent) en de speler zijn/haar identiteitskaart of kids-ID.

Heb je vragen, aarzel niet deze te stellen.

Marleen Schols
Tel.: 0474 95 21 28

Email: marleen.schols@nevokgruitrode.be