Elke dag opnieuw werken onze mama’s en papa’s aan de opvoeding van hun kinderen. Ook sporten draagt bij tot een evenwichtige ontwikkeling. Nevok Gruitrode wil in zijn jeugdwerking de maatschappelijke rol die sport vervult in deze samenleving ten volle tot ontplooiing laten komen. Nevok Gruitrode staat open voor alle kinderen en jongeren die op een gemotiveerde manier willen leren voetballen, ongeacht hun niveau. Ons doel is de kinderen op een kindvriendelijke manier, maar met de nodige discipline optimale ontwikkelingskansen aan te bieden binnen een sportieve omgeving en binnen de structuur van een bij de VFV aangesloten voetbalvereniging.

MISSIE

Nevok Gruitrode wil alle kinderen en jongeren die wensen deel uit te maken van ons jeugdproject op een kwaliteitsvolle manier leren voetbal spelen. De club wil haar jeugdspelers de nodige voetbaltechniek, -tactiek en –fysiek bijbrengen. Daarnaast moet ook het mentale aandacht krijgen, door het helpen ontwikkelen van cruciale waarden en normen.

Enerzijds moeten we er via onze jeugdwerking in slagen voldoende lokale jongeren op te leiden om ons eerste elftal van de nodige kwaliteit te voorzien. Anderzijds moeten we er in slagen om ook de spelers die het eerste elftal niet (wensen te) halen een filosofie van ‘levenslang sporten’ bij brengen.