Visie

Binnen Nevok Gruitrode hebben we “een voetbalopleiding voor allen” voor ogen. Wij streven ernaar om alle jongeren een optimale omgeving aan te bieden om kwaliteitsvol te sporten. Voetbal is een ploegsport. Het jeugdbestuur hecht dan ook enorm veel waarde aan de collectieve, sportieve en opvoedkundige sfeer binnen elke groep. Hierbij staat de speler centraal. Hij moet van elk van ons de nodige steun en het nodige vertrouwen krijgen. Er moet telkens positieve coaching zijn. Supporteren staat gelijk aan aanmoedigen.

Een goed contact met de ouders staat centraal, vooral omdat zij hun kinderen steeds positief moeten stimuleren en aanmoedigen op een verantwoorde manier, zonder extra druk te leggen. Wij streven ernaar dat men in onze club “Ethisch Verantwoord Sporten” kan. In het licht hiervan sluit het jeugdbestuur zich aan bij de waarden en normen uit de Panathlonverklaring.

Nevok Gruitrode wil kinderen een gezond en plezierig alternatief aanbieden voor hun vrijetijdsbesteding, namelijk voetballen met hun leeftijdsgenootjes, en dit onder begeleiding van enthousiaste trainers. Al zo kunnen zij hun sportieve talenten aanscherpen en tezelfdertijd hun sociale vaardigheden optimaal ontwikkelen.

Tevens wenst de club zijn jeugdspelers een aantal leefregels en algemene afspraken mee te geven, met betrekking tot trainingen, thuiswedstrijden en wedstrijden op verplaatsing. Zie daarvoor het huishoudelijk reglement (beschikbaar op deze website).

Opleiding.

Nevok Gruitrode wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van iedere jeugdspeler. Dit geldt niet alleen voor het voetballeerproces , maar ook voor de aspecten als waarden, normen en het omgaan met regels. Daarbij is het doel dat de jeugdwerking de basis legt voor een duurzame relatie tussen de leden, clubliefde en verenigingsplezier. Dit willen we verwezenlijken door het volgen van de opleidingsvisie van de VFV. Je kan deze HIER downloaden.

Kernpunten voor de club hieruit zijn. Je kan dit ook terugvinden in het Opleidingsplan Nevok Gruitrode 2020-2021

  • Clubgevoel creëren (engagement, lange-termijn relatie).
  • De speler staat centraal.
  • De jeugdopleiding in onze club streeft ernaar om elke speler zowel op technisch, tactisch, fysiek en mentaal vlak een degelijke voetbalopleiding aan te bieden ongeacht geslacht, huidskleur, religie, geaardheid of kwaliteit.
  • Doorstroming en begeleiding van jongeren vanaf 16 jaar richting eerste elftal.
  • Het resultaat van het team is ondergeschikt aan de persoonlijke evolutie van de speler, gecombineerd met sociale en educatieve waarden en normen.
  • Speelgelegenheid is gelijk voor iedere regelmatige speler op zijn/haar niveau. Wie traint, moet kunnen spelen.
  • Voor alle duidelijkheid: Niet iedereen speelt evenveel, maar wel minstens 2 ganse quarters .
  • Studies hebben steeds voorrang op het voetbal. Tijdens de examenperiode zal het trainingsritme aangepast worden. Maar trainen kan ook een ontspanning zijn.
  • Uniformiteit (op en langs het terrein). Jeugdspelers in onze club moeten een voorbeeld zijn voor de anderen. Dit resulteert in een positieve uitstraling. Vanaf dit seizoen zullen ook alle jeugdspelers spelen in een identieke uitrusting. En voor allen zal een trainingsuitrusting voorzien worden ,die gedragen wordt voor en na de wedstrijd.
  • Eenzelfde spelsysteem 1-4-3-3 vanaf U15 met taken per positie op basis van een opleidingsplan.