Geestig Gezond SportenWat is ethiek?

Als we met sport (en dus mensen) bezig zijn, handelen we steeds binnen een ethisch kader. Het ethisch kader gaat ruimer dan het juridisch kader. Het juridisch kader behandelt “harde onderwerpen” zoals

  • Doping (decreet van 13 juli 2007 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening)
  • Veiligheid en geweld (“voetbalwet” van 10 maart 2003)
  • Omkoping en corruptie (Belgisch strafrecht)
  • Mensenhandel
  • Transfers en vrijheid (decreet van 24 juli 1996 tot de vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar)
  • De rechten van het kind

Maar ethiek gaat over méér dan bovenstaande zaken. Ethiek gaat ook over fair play, sport op maat van de kinderen, verdraagzaamheid, seksualiteit, kwalitatieve begeleiding,…

Panathlonverklaring bestuur

panathlonverklaring trainers

Intern reglement trainer-coach

Intern reglement Ploegafgevaardigde

charter_ouders

10 geboden van de jeugdopleider

Fairplay

Time Out tegen Pesten

Charter antiracisme

Drugsbeleid

Geestig Gezond Sporten