Velen zullen zich afgevraagd hebben wie die vreemde vogel, die tijdens de wedstrijden en trainingen vorige week ijverig notities nam, wel was.

Afgelopen week is de auditeur van Footpass vier keer op de club geweest om zich  een goed beeld te  kunnen vormen van de werking binnen onze club.

Hij was vol lof over het C-terrein inclusief de verlichting. Ook over de rest van de accommodatie was hij heel positief.

Dinsdagavond was dan de uiteindelijke audit. Administratief was alles heel duidelijk en goed onderbouwd. Het doornemen van de documenten werd daarom ook achterwege gelaten. De interviews met de voorzitter, sportief manager, T2, jeugdtrainers en spelers verliepen heel vlot.

Over ± 6 à 8 weken krijgen we een eerste evaluatieverslag toegestuurd. Daarna wordt het advies van Double pass doorgestuurd naar Voetbal Vlaanderen.

Onze dank gaat dan ook uit naar iedereen, die hieraan meegewerkt heeft.